کتاب اسرار دخمه شاپور که به دست ابراهیم زمانی آشتیانی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر دنیای کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و هفده صفحه است.پاسی از شب گذشته بود و تقریبا نیمه شب بود که من با سواران خویش و دزدانی که دستگیر نموده بودیم داخل کازرون شدیم و امید به این داشتیم که بعد از دو ماه گشت و گذار داخل بیابانها و زد و خورد با افراد شر که مسلح بودند الان که موفقیت حاصل گشته و اشرار را قلع و قمع کرده ایم حداقل زمانی را استراحت خواهیم نمود. واسه ی آن که برخی اشخاص هم قادر باشند با خیال آسوده به منازل خود رفته استراحت کنند مستقیما به اداره بازگشته و دزدهای دستگیر شده و اموال و اسلحه آنها را به رئیس کشیک سپردیم . برای خرید کتاب اسرار دخمه شاپور به لینک موجود مراجعه نمایید.

اسرار دخمه شاپور

دانلود کتاب اسرار دخمه شاپور