دانلود کتاب دامی در جنگل که به دست پرویز قاضی سعید نگاشته و توسط کانون معرفت ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و پنج به انتشار رسیده و در نشر کانون معرفت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد صفحه است.یکی از کشتیهای بسیار بزرگ مسافربری طلا با اقتدار ویژه ای روی موجهای دریا می لغزید و از ساحل دور می شد . همانند عروس بسیار جذاب و زیبایی بود که از بغل ساحل رمیده است. دریا بسیار آرام بود و موجهای نیلگون سفر زیاب و شگفت آوری را به مسافران خبر می داد. بیشتر اشخاصی که با این کشتی بزرگ سفر می کردند زنها و مردان پولداری بودند که سفر می کردند و می رفتند تا روزهای مرخصی خویش را در جزایر پر از جنگل و ساحل گرم هندوستان سپری کنند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دامی در جنگل تماس بگیرید.

دامی در جنگل

دانلود کتاب دامی در جنگل