کتاب شوالیه های بدنام که به دست دیوید گمل نگاشته و توسط طاهره صدیقیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر کتابسرای تندیس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و هشت صفحه است. با جرات می شود گفت که شوالیه های بد نام غیر قابل پیش بینی ترین اثر از دیوید گمل می باشد.قصه ی جالب و دارای درونمایه عالی می باشد. آنکه چگونه برخی انسانها از بهترین اشخاص سقوط کرده و چگونه یک عده از کم ترین مقام صعود می نمایند و به رویارویی با آنها رفته و از همه اینها جالب تر رنگ و بوی فلسفی اثر است . دشمنهایی که هر دو طرف دارای نیتی خیر هستند. سوار در بلندی قله گردنه مکث کرد و باد در دورو برش می‌چرخید و در بین کوه زوزه می‌کشید. در زیر پاهای او زمینهای سرسبز و شاداب گابالا پهناور بود و نوار رودها و رودخانه‌ها و قله ها و دره‌ها و جنگل‌ها و بیشه‌ها تمامی همانگونه که در ذهنش است رویاهای خود را بازتاب کرده و او را فرا می‌خواندند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شوالیه های بدنام تماس بگیرید.

 

 

شوالیه های بد نام

دانلود کتاب شوالیه های بدنام