کتاب فرار از مدرسه نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد و توسط انجمن آثار ملی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه به چاپ رسیده و در انتشارات انجمن آثار ملی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و یازده صفحه است. اثر فرار از مدرسه قصه ی زندگی و تفکرات ابوحامد محمد غزالی که یکی از فلاسفه و متکلم و فقیه ایرانی و یکی از سرشناس ترین مردان تصوف سدهٔ پنجم هجری می باشد که سرنوشت تقریبا کوتاه ولی سرشار از فعالیت و تحرکات داشته و دگرگونیهای مختلف و گوناگون زندگی غزالی تنوع زیادی در نوشته های او ایجاد نموده و به ویژه اثر قابل توجهی در اندیشه ها و اثرهای علماء بعدی اسلام داشته است. در حدیثی صحیح از پیامبر منقول است که در شروع هر قرن دوباره ای از امت من ظاهر می نماید که به احیای تعالیم مغفول مانده ی دین یاری می گمارد.برای خرید کتاب فرار از مدرسه به لینک موجود مراجعه نمایید.

فرار از مدرسه

دانلود کتاب فرار از مدرسه