رمان پشیمان یک رمان عاشقانه تاریخی است به مانند دیگر آثار حسینقلی مستعان در یک مسیر همراهی می کند.اگرچه این رمان جز کارهای ابتدایی نویسنده است اما از لحاظ ساختار بسیار جذاب و خواندنی است.کتاب پشیمان چاپ انتشارات گوتنبرگ می باشد

 

دانلود کتاب پشیمان