کتاب گورستان غریبان اثر ابراهیم یونسی رمان در ژانر سیاسی اجتماعی با موضوعی کاملا تاثیرگذار و جدی است که نویسنده این رمان را در بیست و هشت بخش روایت می کند.
 دیدگاه بسیاری از خوانندگان رمان گورستان غریبان این است که تاثیر این اثر سالها ذهن را درگیر می نماید و به بررسی شرایط فرهنگی و اجتماعی قوم های مختلف کشور می پردازد.یعنی در رمان گورستان غریبتان مربوط به یک فرهنگ و قومیت خاص نیست. و از جغرافیای کشور بخوبی بهره جسته است بخصوص از فرهنگ و اقلیم کردستان. این رمان که تکنیکی و یک رمان واقع گرایی در شاخصه دیالوگی یعنی گفتگو محوری داستان و چند صدایی بودن ماجرا از منظر زاویه دید است

 

دانلود کتاب گورستان غریبان