کتاب آزاد زنان اثر حمزه سردادور یکی از رمانهای خواندنی و تاریخی پر طرفدا نویسنده شهیر ایرانی که بسان دیگر کتابهایش روایت بر اساس اتفاقات حقیقی تاریخ ایران و شرح حال اجتماعی آن ایام است . که برای علاقه مندان به کتاب تاریخی پیرامون قهرمانها و اسطوره های ملی و ایران قدیم جذاب و خواندنی است.رمان آزاد زنان مملو از روحیه میهن پرستی و ایمان و امید میباشد.و مخاطبانش را به عصری از تاریخ ایران برده که آن هنگام ازبکان با پشتیبانی روسیه تزاری و ناکامی های مدیریتی و نظامی پادشاه وقت یعنی ناصر الدین شاه قاجار مرزهای هم جوار با ازبکستان مورد هجوم و غارت وحمله ایشان قرار گرفته بود.و در این حمله تعداد زیادی از مردان و زنان مارا به اسارات گرفته بودند. و در کشور ترکستان بعنوان برده در بازارش بفروش میرساندند. اکثریت از حادثه های این رمان حقیقی بوده و در بسیاری از کتب تاریخی پیرامون این زمان مانند کتاب ناسخ التواریخ به این ماجرا پرداخته است.مثلا  جنگ مشهوذ آق دربند که در زمان هزار سیصد هفتاد یک در شهر سرخس اتفاق اافتاد . هم زمان با هجوم اشغالگری خوارزمشاه  که همان محمد امین خان ازبک بود سخن گفته شده است.کتاب پیشرو صادقانه و با استفاده از اسناد مربوط به آن دوره و مطالعه و تحقیق حمزه سرداور راجع به شرایط اجتماعی و سیاسی و تاریخ دقیق واقعه با تکه بر تخیل و قدرت داستان پردازی یک رمان بسیار خواندنی و اموزنده و هم اشاره گر به بخش مهمی از تاریخ ایران در زمان قاجار پرداخته است.در حین اینکه خود داستان ماجرایی بسیار جداب و قصه عشق و رشادت و مقاومت است

 

دانلود کتاب آزاد زنان