کتاب داتام رویین تن اثر شاپور آرین نژاد یکی از رمانهای خواندنی و جذاب نویسنده درجه یک رمانهای تاریخی که بسیار مورد پسند ژانر تاریخی و رمان های سبک تاریخی میباشد.همواره آقای آریان نژاد در رمانهای خود با استدلال و تحقیق روایتی را داستان پردازی می کند که کارکترها اگر تخیلی اما اصل اتفاقات یا کلیات حادثه داستان واقعیت داشته باشد.در رمان داتام رویین تن زمان به سالهای اخر پادشاهی اردشیر سوم اختصاص دارد.یعنی زمان واقعه داستان در این دوره میباشد.شخصی به نام خواجه باگواس که امین و راهنمای قابل اطمینان شاه است.با ترفندها و نیرنگهایی اداره کشور را بر دست میگرد.و نتیجه این قبضه کردن قدرت ایجاداختناق و ترس در جامع و کشور میگردد.در ان زمان است که ورود دو کارکتر اصلی که یکی جوان و دیگری پیر.که پیر شخصی فرزانه و جوان دلیر و شجاع در پی شاهزاده بهمن می ایند.نام این پهلوان که داتام است بهمراه پیرمرد که نامش نابونید هست ناجیشهر و کشور میشوند و در مسیر داستان تلاششان را برای بازگرداندن ارامش و صلح انجام میدهند.که البته مشگلاتی بزرگی سراهشان هست که.....

 
 

دانلود کتاب داتام رویین تن اثر شاپور آرین نژاد