کتاب جلاد پاریس اثر امیر عشیری یکی از رمان های پلیسی نویسنده توانایی ایرانی است که مانند دیگر کتاب های امیر عشیری در ژانر جنایی و پلیسی است.یک رمان بر سبک داستانهای مهیج غربی اما بقولی ایرانیزه شده.زبان زبان اشنا ما و عوامل و کارمترهای داستان ایرانی هستن.این کلیت کتاب های عشیری است. و نخست این داستانهای جذاب را در پاورقی های نشریات پیش از انقلاب در دهه سی و چهار بچاپ می رسانید . و بعدتر با بدست اوردن طرفدار و مخاطب آثارش تصمیم بر گرداوری اثار چاپ شده در پاورقی ها نشریات به شکل کتاب شد. و به ترتیب نوشته هایش در قالب کتاب و در دهه چهل در قطع جیبی بچاپ رسید.رمان جلاد پاریس یک رمان شیرین و هیجانی است که مخاطب را وادار می کند تا انهتای داستان دنبال نماید.

 

 

دانلود کتاب جلاد پاریس اثر امیر عشیری