دانلود کتاب محکوم به اعدام  نام مجموعه ای از داستان کوتاه از نویسنده نامدار ایرانی علی محمد افغانی است. ایشان را که با رمان بلند مشهوری چون شوهر آهو خانم و شادکامان دره قرسو همه میشناسند و اورا یکی از بزرگترین نویسندگان رمانی ایرانی مشیناسند. در زمینه داستان کوتاه نیز صاحب سبک و حرفی برای اثبات قدرت و مهارتش در خلق داستان کوتاه است.

مجموعه داستان محکوم به اعدام برگرفته از داستان کوتاهی در همین مجموعه است.

و به همراه این داستان چهار داستانک دیگر با عنوانهایی چون داستان زنده به گور که هیچ ارتباطی با اثر هدایت نداشته. داستان دیگر یک گردش تفریحی است و داستان چهارم داستان بالا بلند و داستان اخر فصل خوب سال میباشد.که از زاویه تکنیک و نوع نوشتاری بسیار شبیه شاه اثر نویسنده یعنی شوهر آهو خانم است و سبک این مجموعه واقع گرایی است.

و توصیه میکنم که حتما این پنج داستان را بخوانید و واقعا از دیگر کتاب های علی محمد افغانی متفاوت تر است.

برای اگاهی و شناخت بیشتر داستان نخست را یعنیمحکوم به اعدام را چند خطی معری می کنم.در این داستان نویسنده به دستگاه قضایی پیش از انقلاب انتقاد می کند . و با زبانی تلخ و گزنده دیکتاتوری این دستگاه را مورد نقد قرار میدهد.

و در داستان با گزارش شرایط اجتماعی زمان مدنظرش عقاید و نظرات خود که تجربی است را همراه با سختی و رنجها و مشگلات تجربه شده اش را ترسیم می نماید.

و حل روایت فردی است که می بایست اعدام شود چرا چون در برابر زور گویی و ستم یک شخص نزول خوار مقاومت کرده و طی جدالی کاملا اتفاقی شخص نزول خوار به قتل میرسد.

و اورا به زندان انداخته . و وارد یک دنیای دیگر شده. با مردمی که بسیاری با بی رحمی و ظلم و حتی گناه نکرده محبوس شدن و با قصه و ماجراهای زندگی ایشان اشنا میشود.

 

 

 

دانلود کتاب محکوم به اعدام اثر علی محمد افغانی