کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد:
مدیر مدرسه، اثر نویسنده و مترجم و منتقد ادبی ایرانی، جلال آل احمد، یک نوشته پرمخاطب قدیمی با نثری ایرانی پسند است.
نوشته های پرآرایه جلال با بیانی به نوعی کوچه بازاری، چنان دلنشین است که توصیف های آن تا مدت ها در یاد خواننده اش می ماند و بر دل می نشینند. بر کسی پوشیده نیست نوشته های جلال آل احمد در امتداد راه محمد علی جمال زاده و صادق هدایت، تاثیر بسزایی در ساده نویسی و استفاده از بیان محاوره ای در کتاب ها گذاشت که در زمان او، این ویژگی در نثرها به اوج خود رسید.


کتاب مدیر مدرسه، معلمی را معرفی می کند که از کار معلمی خسته و بی حوصله شده و دیگر تاب ندارد گچ خوری های توام با صبرو و حوصله آموزگاری نسبت به چهره مات و گیج و حیران دانش آموزانی که هیچ زمینه ای از درسِ در حال تدریس ندارند را تحمل کند.

او با سابقه ی ده ساله معلمی، به فکر جایگزینی مدیریت مدرسه به جای معلمی است؛ تا هم از میزان خستگی و کار زیاد جلوگیری کند و به کاری آسوده و راحت تر بپردازد و از طرفی درآمدی بیشتر حاصل دسترنج خود کند، غافل از آنکه با این تصمیم، خود را از چاله بیرون می کشد و به چاه می اندازد. مدیر مدرسه که با زحمت فراوان مقام مدیریت مدرسه را از آن خود می کند، بعد از گذشت چندی، در می یابد که آن چنان که در تصوراتش خیالبافی می کرده، مدیریت مدرسه، کار مناسب و راحتی به نظر نمی رسد.برای خرید کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد اینجا کلیک نمایید.

 

بعد از آنکه وارد مدرسه تحت مدیریت خود می شود، با بسیاری آشوب ها و آشفتگی ها روبرو می شود و بعد از سامان دادن و روبه راه کردن اوضاع کلی مدرسه، هر روز رخدادهایی جدید پیش می آید و او را دائما درگیر خود می کنند.
کتاب مدیر مدرسه برای خوانندگانش در خلق مدرسه تحت مدیریت، تصویر جامعه ای را به روشنی ترسیم می کند که هر روز با مسائلی دست به گریبان است و با معرفی مدیر مدرسه، افرادی را که برای رفع مشکلات و مسائل، آستین بالا می زنند و درصدد درست و اصلاح کردن جامعه پیرامون خود برمی خیزند و خستگی و درمانگی آنها را به تصویر می کشد. جلال آل احمد با شناسایی نقاط ضعف در سیستم آموزشی کشور و بیان نکته به نکته آن، سعی در اصلاح آن دارد.

جلال که خود تجربه خوبی در شغل معلمی داشت، به ناکارآمدی های سیستم آموزشی و همچنین سازمان آموزش و پرورش به خوبی اشاره می کند سازمانی که تعلیم و بنیاد کودکان یک جامعه را و همچنین بخشی از سرنوشت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین فضای آموزشی در سال های کسب تجربه خود را به روشنی ترسیم می کند.
قسمتی از نثر کتاب:
ناظم جوان رشیدی بود که بلند حرف می‌زد و به راحتی امر و نهی می‌کرد. بیا و برویی داشت و با دانش‌آموزان درشت روی هم ریخته بود که خودشان ترتیب کارها را می‌دادند. و پیدا بود بود که به سرخر احتیاجی ندارند و بی مدیر هم می‌توانند گلیم مدرسه را از آب بکشد. معلم کلاس چهار خیلی گنده بود و دوتای دیگه آدم حسابی. توی دفتر اولین چیزی که به چشم می‌آمد، از آن‌ها که اگر در کوچه ببینی خیال می‌کنی مدیر کل است

 

دانلود کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد