دانلود کتاب سنگ صبور
این رمان نوشته ی صادق چوبک نویسنده ی مشهور ایرانی است که بر خلاف پدرش که تاجر بود او به نویسندگی روی آورد.
نویسنده در این رمان به باور های دینی و خرافات و باور های غلط و افکار جامعه ی ایرانی میپردازد.
چوبک در سال ۱۲۹۵ در بوشهر بدنیا آمد و در آمریکادرگذشت ،او وصیت کرده بود که جنازه اش سوخته شود.از دیگر آثار مهم او میتوان به تنگسیر و انتری که لوطیش مرده بود اشاره کرد.
داستان در مورد افرادیس که در خانه ای در اتاق های جداگانه زندگی میکنند و روزی زتی به نام گوهر گم میشود و داستان اینگونه آغاز میشود.
سنگ صبور ۲۴ فصل دارد و هر فصل از نگاه یک شخصیت داستان گفته میشود.

۸ فصل را احمد آقا،۵ فصل را بلقیس،۶ فصل را کاکل زری و۴ فصل را جهان سلطان و یک فصل را سیف القلم به زبان و لحن خودشون روایت میکنند به طوری که خواننده با خواندن لحن ها و زبان های مختلف و داستان های مختلف میتواند راز گم شدن گوهر و شخصیت های گوناگون و اثر آن ها بر گم شدن گوهر را بهتر بفهمد.
بعضی ها میگویند که چوبک پیرو مکتب ناتورالیسم است.او زشتی ها و تاریکی های جامعه را خیلی ساده و روان بیان میکند و شخصیت پردازی او بسیار دقیق و زیباست.


باور های نادرست دینی و خرافات باعث بدبختی و فقر بیشتر میشود و همینطور که در کتاب میبینیم روزی در شاهچراغ دماغ کاکل زری خون می آید و مردم اورا حرام زاده مینامند و همین باعث میشود که از جامعه طرد بشود و برای ادامه ی زندگی تن فروشی کند.
این رمان کاملا تاریک است و فقط در مورد بدی ها و زشتی های جامعه سخن میگوید به طوری که شخصیت های داستان هر چقدر دست و پا بزنند بیشتر در بدبختی فرو میرود و چوبک این هارا کاملا زیبا و به درستی در مورد جامعهی آن زمان نوشته است.
قطعه‌ای از کتاب

من اینجا کسی را ندیدم بخنده. اینجاهیچکس خنده بلد نیست . من خیلی خنده را دوست دارم. گاهی تو تنهائی خودم پیش خودم میخندم؛ اما خنده یه آدم تنها چه فایده داره. دلم میخواد خنده یکی دیگه را هم مثل خنده خودم ببینم.

 

 

دانلود کتاب سنگ صبور اثر صادق چوبک