دانلود کتاب نون نوشتن اثر محمود دولت آبادی
محمود دولت آبادی نویسنده ،فیلمنامه نویس و نمایش نامه نویس ایرانی در سال ۱۳۱۹ در سبزوار بدنیا آمد.مشهور ترین اثر او که ۱۰ سال برایش زحمت کشید و باعث شناخته شدن او در سطح جهانی شد کلیدر است که جوایزی هم برای آم دریافت کرد.از آثار دیگر او میتوان به جای خالی سلوچ،طریق بسمل شدن و سلوک و روزگار سپری شده مردم سالخورده اشاره کرد.
نون نوشتن مجموعه ای از یادداشتهای او در ۱۵ سال میباشد که از سال ۵۹ تا ۷۴ است و کتابش در سال ۱۳۸۸ به چاپ رسید.
موضوع این یاد داشتها در مورد زندگی شخصی و گذر زندگی اش هست ،سختی هایی که در طی سالهای زندگیش تحمل کرده ،چگونگی تمام کردم کتاب کلیدر و مشقت هایی که کشیده و همچنین ناگفته هایی از کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده که اکثر این یادداشتها بخاطر گوشه گیری و افسردگی این نویسنده بوده است.
دلیل این افسردگی ظلم و ستم حکومت و حسادت و اذیت شدت از طرف رقبا و ناشران بوده.

 

در این کتاب محمود دولت آبادی حوادثی که برای مردم پیش می آید را ناشی از پیشینه ی آن ها میداند و میگوید که وقتی از وجدان و اخلاق دور شوی مشکلات برایتان پیش میاید و همچنین حسادت را آسیبی جبران ناپذیر میداند.
زندگی بقدری برایش طاقت فرسا میشود که دیگر به سمت کتاب نمیرود و همش از عمر از دست رفته و بی پولی خود شکایت میکند.
بخشی از کتاب

اندیشیدن را جدی بگیریم.
اندیشیدن.آنچه ما کم داریم مردان و زنانی است که اندیشیدن را جدی گرفته باشند.
اندیشیدن باید به‌ مثابه‌ی یک کار مهم تلقی بشود. اندیشه‌ورزیدن.
بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم.

 

دانلود کتاب نون نوشتن اثر محمود دولت آبادی