دانلود کتاب خسرو خوبان اثر رضا دانشور

نویسنده در نخست کتابش چنین می گوید که داستانش شبیه پرده است.رمان چون شمایلی در میان صفحه های کتاب باز میشود.

و در زمانی به دور خود می پیچد بخصوص از این دید که با داستانهای مردمی از در آمیخته به شکل تعریف شده خیال پردازی یا حقیقت پردازی نام میدهیم.و ترسی ندارد.

ماجرا راجع به ظهور یک مستور است که در 15 سال واپسین سال حکومت شاه حادث میشود.

کارکتری بوجود می اید  که از هنگام بدنیا امدنش با نماد خاص در برگرفته شده.

و یکی از قدرتهای مخفی که مردم کشورمان همیشه ظهورشان را منتظر بودند و از گذشته ترس و ارزو و خیالشان به ان تکه داشته است.برای خرید کتاب خسرو خوبان اثر رضا دانشور(نسخه چاپی)اینجا کلیک نمایید.

 

 

دانلود کتاب خسرو خوبان اثر رضا دانشور