کتاب دختر رعیت اثر م. ا. به آذین

کتاب دختر رعیت اولین داستان بلند م. ا. به آذین میباشد که در سال هزار و سیصد و سی و یک توسط انتشارات نیل بچاپ رسید.

یک رمان عاشقانه و اجتماعی که شرح زندگی پر تلاطم و چر رنج دختری است کارگر باسم صغری که ایشان خدمتکار یک منزل اربابیست.

که در حین ماجراهایی که اتفاق می افتد گزارشکر دوران ارباب و رعیتی و سیر تحولات اجتماعی آن دوره می باشد. ماجرای کتاب در شهر رشت اتفاق می افتد. و ماجرا با احمد گل شروع میگردد.

او نیز یک روستایی و و درطبقه رعیت قرار میگرد و شغلش کارگری در زمینهای ارباب و نتیجه تمامی زحماتش سهم کوچکی است برای زنده ماندن و مابقی سهم ارباب است.

و این چنین است که سهم اصلی را ارباب برده و رعیت بیچاره ضعیف و ضعیفتر میگردد.و همسر خود را هم در همین مشگلات از دست میدهد و حال روایت زندگی او و دو دخترش اغاز میشود.صغری و دختر دیگرش کبری که توصیه میکنم از خواندن کتاب و شرح ماجرا لذت ببرید.برای خرید کتاب دختر رعیت اینجا کلیک نمایید.نسخه چاپ اول و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب دختر رعیت