دانلود کتاب های ابراهیم گلستان

در مطلب مختص کتاب های ابراهیم گلستان راجع به زندگی و آثار این عجوبه بزرگ دنیای سینما و ادبیات سخن گفتیم.

ابراهیم گلستان نقش بسزایی در رشد و شکل گیری سینمای ایران و همینطور داستان نویسی ایران داشته است.

و راجع به زحماتی که ایشان در این راستان پیرامون صنعت سینما و دنیای داستان نویسی و رمان داشته قرنها میبایست ایشان را تمجید نمود.

هنوز با گذشت بیش از نیم قرن داستانها و رمانهای ایشان ممتاز و تاثیر گذار میباشد.ا

براهیم گلستان یک نویسنده با سواد و خلاق و صاحب سبک بود و براستی نقش بسیار زیادی در شکل گیری ادبیات داستانی و ادبیات سینمایی ما داشته است.

افسوس که سالهاس با مهاجرت ایشان ما از چشمه خروشان این بزرگ مرد محروم مانده ایم و متاسفانه آثار ابراهیم گلستان عموما تجدید چاپ نمیشوند یا بعضی با قدری ویرایش بچاپ رسیده است.

در این مطلب مجموعه آثار ابراهیم گلستان برای دانلود رایگان قرار داده شده است. واگر حق نشر داشته استدعا میکنم اعلام نمایید که حذف گردد.

چون ما هدفمان تنها دسترس گذاشتن شاهکارهای این نویسنده بزرگ ایرانی است انهم رایگان.

  آثار ابراهیم گلستان

 دانلود کتاب شکار سایه

 دانلود کتاب مد و مه

 دانلود کتاب اسرار گنج دره ی جنی

 دانلود کتاب خروس

دانلود کتاب جوی و دیوار و تشنه

گفتار«تپه های مارلیک»

 دانلود کتاب آذر، ماه آخر پاییز