ماشالله خان در بارگاه هارون الرشید
ایرج پزشکزاد در سال هزار و سیصد وشش در تهران بدنیا آمد.او در خانواده ی تحصیل کرده ای بزرگ شد.پدرش پزشک بود،وی بعد از تحصیلات به قضاوت مشغول بود و بعد ها مدیر کل روابط فرهنگی شد.
در سال ۱۳۳۰ به نویسندگی مشغول شد و داستان های کوتاه مینوشت و ستون طنز مجله ی فردوسی هم دست او بود.او بعد از انقلاب از کار اخراج شد و حتی حقوق بازتشستگی هم به او ندادند و پس از آن به فرانسه رفت.
از آثار معروف او میتوان به دایی جان ناپلئون اشاره کرد ولی او آثار زیادی دارد مثل آسمون ریسمون ،حاج مم جعفر در پاریس و....
پزشکزاد بار دیگر به زبان طنز کتاب دیگری را به نام ماشالله خان در بارگاه هارون الرشید را نوشت که سال ۳۷ در مجله نوجوان و در سال ۱۳۵۰در مجله فردوسی منتشر شد.
میتوان گفت سریال قهوه تلخ از این کتاب الهام گرفته شده است.
ماشاالله خان نگهبان بانک است و علاقه ی زیادی به کتاب های تاریخی دوران هارون تلرشید دارد و دوست داشت که در آن زمان میبود.
او روزی به پیش یک مرتاض هندی میرود و از او میخواهد که اورا به زمان هارون الرشید ببرد،مرتاض هم که ادعای پیشگویی و کاربلدی داشت این کار را برای او میکند و ماشاالله خان وقتی بیدار میشود میبیند که به زمان قدیم سفر کرده و در دربار هارون الرشید است.پزشکزاد ظلم و ستم و اتفاقات اون دوران را به زبان طنز بیان میکند


ماشالله خان وظیفه ی خود میبیند که از قتل جعفر برمکی جلوگیری کند و او زندگی خود را دیگر در آن زمان میبیند.پزشکزاد برای راحت انتقاد کردن به زمان حال در کتاب به گذشته سفر میکند تا بتواند به راحتی با زبان طنز اوضاع کنونی را به سخره بگیرد.
بسیاری میگویند که زمان هارون الرشید بهترین زمان اسلام است ولی پزشکزاد با نوشتن این کتاب میگوید که همه چیز از دور خوش است و تا وقتی که در بطن ماجرا نباشید نمیتوانید بگویید چه چیزی خوب است شما هر کاری بکنید باز هم نمیتوانید جلوی اتفاق افتادن وقایع را بگیرید.

کتاب ماشاالله خان در بارگاه هارون الرشید یکی از بهترین رمان های طنز فارسی که ایرج پزشکزاد با تکنیک بسیار قوی و موضوع بسیار متفاوت این کتاب را در تاریخ ادبیات برای خود یک امتیاز ثبت نموده.قصه مربوط به سفر در زمان است.انقدر این کتاب در زمان خود جلوتر بوده و موضوع قوی داشته بارها از این کتاب استفاده شده نمونه ش.قصه سریال قهوه تلخ مهران مدیری عزیز.البته این به معنی کپی نیست بلکه استفاده شده.این کتاب قصه سفر ماشاالله خان به درگاه و زمان هارون اارشید است.حال نسخه اصل کتاب که مربوط به دهه چهل و پنجاه است موجود است برای خرید کتاب ماشاالله خان در بارگاه هارون الرشید کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب ماشاالله خان در بارگاه هارون الرشید