دانلود کتاب شهر باران اثر ارونقی کرمانی 2 جلدی

 رمان شهر باران در دو جلد در دهه چهل بچاپ رسید و بسیار خواندنی و جذاب است یک رمان مهیج بر ااس یک اتفاق واقعی و البته همراه با چاشنی های ترس و اضطراب
رمان شهرباران خواننده را در جریان شرح ماجرا شریک و هم پیمان نموده و تا انتها و پایان قصه شمارا می کشاند انهم بی وقفه

 

 

 

 شهر باران جلد 1 شهر باران جلد 2

 

 

دانلود کتاب شهر باران جلد اول

دانلود کتاب شهر باران جلد دوم