دانلود کتاب شهر فرنگ از همه رنگ اثر ایرج پزشکزاد

 

کتاب شهر فرنگ از همه رنگ را نه میتوان ما شاهکارهای ایرج پزشکزاد بینظر بشمار آورد  و نه میتوان گفت کتاب ضعیفی است که ارزش خواندن ندارد کتاب شهر فرنگ از همه رنگ ادامه شخصیتها و کارکترها و اهداف نوشتاری ایرج پزشکزاد است شما عزیزان می توانید

در کتاب شهر فرنگ از همه رنگ طنز نویسنده در این کتاب با خلاقیت بسیار در قالب همیشگی شامل مجموعه قطعات ادبی در زمینه سیاسی و اجتماعی است.

و همانطور که از نام کتاب مشهود است چالش اجتماعی است که پیرامون شهر و بافت اجتماعی داخل و فرنگ با طنز خاص بیان می شود.

 کتاب شهر فرنگ از همه رنگ نیز حجم زیادی نداشته و کوتاه بودن قطعات خواننده را به هیچ وجه خسته نمی کند و نقطه قوت اثر تکراری نبودن موضوعات است.

که ایرج پزشکزاد در کتاب حاضر با شناخت خود به مسائل روز سیاسی و اجتماعی بررسی نموده است.

خرید کتاب شهر فرنگ از همه رنگ اثر ایرج پزشک زاد شامل مجوعه قطعات ادبی که با بررسی فرهنگی اجتماعی داخل کشور و خارج به صحبت پرداخته است

 

برای خرید کتاب شهر فرنگ از همه رنگ اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب

 

 

دانلود کتاب شهر فرنگ از همه رنگ