دانلود کتاب های عصر پاییزی و گنبد حلبی اثر شاپور قریب

کتاب های عصر پاییزی و گنبد حلبی که توسط شاپور قریب نوشته شده است.که انتشار عصر پاییزی در داخل تهران و در سال هزار و سیصد و سی و نه و گنبد حلبی سال هزار و سیصد و چهل و یک چاپ شده است.شاپور قریب به جز کارگردانی و بازیگری به نگارندگی همچنان مشغول بود که دو کتاب گنبد حلبی و عصر پاییزی را نیز نوشت. شاپور قریب در سال هزار و سیصد و یازده در سمنان متولد شده است. او از پانزده سالگی فعالیتهای خود را در خصوص تئاتر شروع کرد. در فیلم موطلایی شهر ما دیالوگ نگاشت و در آخر دستیار آقای خانی شده بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب های عصر پاییزی و گنبد حلبی تماس بگیرید

 کتاب های عصر پاییزی و گنبد حلبی

    دانلود کتاب گنبد حلبی
    دانلود کتاب عصر پاییزی