دانلود کتاب حاجی دوباره که توسط جعفر شهری نوشته شده است.و برگرفته از تعداد دویست و نود صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر حکایت نگارنده می باشد که با مقدمه ای بسیار جالب و زیبا تصمیم گرفته است واسه ی دومین دفعه عازم مکه شود. در این سفر حاج خانم همچنان ایشان را همراهی خواهد کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حاجی دوباره تماس بگیرید

دانلود کتاب حاجی دوباره