کتاب درخت انجیر معابد که توسط احمد محمود نوشته شده است.با جلد گالینگور منتشر شده است. داستان درخت انجیر معابد نهاییترین نوشته ای بوده است که از احمد محمود به چاپ رسیده است. از خیلی سمت و سوها این داستان در ادبیات ایران کم مانند می باشد. از جمله ی این خصوصیات به تکرار پرسوناژهای نوشته می شود اشاره داشت. در این داستان حدود دویست و چهل شخصیت خلق شده که حدود شصت تای آنها به صورت مستقیم در داستان نقش داشته اند. دیگر خصوصیات قابل گفتن انواع مهم حرکت در وقت می باشد که با استفاده نمودن از عامل های مشترک در قدیم و حال انجام خواهد شد و مطالغعه کنندگان بعضی وقتها دقیقا ندانسته در چه ظرف دورانی قرار گرفته اند.

 برای خرید کتاب درخت انجیر معابد اینجا کلیک نمایید

 

حق این کتاب با انتشارات معین است و از قرار دادن لینک دانلود معذوریم