کتاب دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد که دارای تعداد چهارصد و شصت و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. توسط ایرج پزشکزاد نوشته شده است. داستان دائی جان ناپلئون داخل باغ بزرگی روی می دهد که سه عمارت داخل آن قرار داشته است.یکی خانه قهرمان رمان و خواهرش و برادر کوچکترش که با وجود آنکه با درجه پایینی از ارتش بازنشسته شده می باشد به او سرهنگ گفته می شود. در این باغ دائی جان ناپلئون و بیماری پارانویایش حکمفرمایی می کند.دائی جان ناپلئون را در هر مکان جهان و در هر اجتماعی می شود پیدا کرد. دائی جان ناپلئون رمان مرد پریشان حالی است که به سبب ناکامی هایش در سرنوشت حقیقی در تفکراتش از خود ناپلئونی ساخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دایی جان ناپلئون تماس بگیرید

دانلود کتاب دایی جان ناپلئون