کتاب عشق و لجن که نوشته ی نویسنده کوشا امین منصوری است.دارای تعداد هشتاد و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. پس از آنکه نوشته ی انسان بالدارم مجوز انتشار نتوانست بگیرد و هم اکنون سی تصویرم واسه ی یک کتاب شعر و کتاب عشق و لجن همچنان نیمه کاره گذاشته شد.کتاب عشق و لجن اثری می باشد که سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت آغاز به نگاشتن و تصویر کردندش نمودم.اینجا را مناسب دیدم که برگه هایی از این نوشته را برای شما بگذارم.این اثر انجام شده از تصویرها و جملات شعر گونه ای با موضوع عشق از زوایای مختلف است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق و لجن تماس بگیرید

دانلود کتاب عشق و لجن