کتاب بازی قدرت که توسط علی پاینده نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در دوران های کهن قبل از حمله نمودن عربها به ایران زمین و شاهنشاهی به اسم هرمزد بر این کشور حکومت می نمود. عمر شاهنشاه هرمزد رو به آخر می رفت و او پنج پسر با اسم های های شاپور و اردشیر و یزدگرد و بهرام و خسرو داشته است.این اثر داستانی تاریخی می باشد در زمانه ی ساسانی که در نخستین زمان جایزه ادبی بسیار بزرگ بوشهر جزء پنج داستان معروف بوده است. جنگ شاهزاده ها بر سر حکم و مخالفت و اختلاف بین اشرافِ هفت خانواده ی بزرگ زمیندار و جنگ کردن رومی ها از یک طرف و ترک ها از سمت دیگر در این داستان به تصویر کشیده شده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازی قدرت تماس بگیرید

دانلود کتاب بازی قدرت