کتاب بی تقصیر که توسط مهسا بشیری نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. بعضی وقتها عشق بدون خبر کردن از تمام جا پا گذااشته در قلب انسانها و این جا هیچ انسانی مقصر نمی باشد و فقط و فقط مقصر این دلداگی قلب انسانهاست. رها و مهتاب دو دختری که خواسته اند همانند مرد توی بی کسی های هم واسه ی هم تمام کس باشند و نگذارند که دختر بودن آنها منجر به نقطه ضعف آنها شود.بی تقصیر رویدادهای انسانهایی می باشد که بی هیچ سببی عاشق شده اما دشوار است قبول این عاشقی است.بی تقصیر روایت آدمای اطراف ما هستند که با مقداری پیچیدگی اما سرنوشت همرنگ زندگی خویش هنگامی تلخی و وقتی شیرینی و گاهی یک طعم ملس و غیرقابل درک به اسم عشق پا به زندگیشان می گذارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید پکتاب بی تقصیر تماس بگیرید

دانلود کتاب بی تقصیر