کتاب اینجا امن نیست نوشته شده به دست امیر مهدی زربو نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. خالد در زمانی که دست دختر کوچک خود هانیه در دست راست خود گرفته بود و دست پسرش حمزه را در دست چپ داشت. دوان دوان و نگران و با عجله بسیار از جاهایی که خراب بودن و با خمپاره‌های اسرائیلی از بین رفته بودند و همان‌ها که امضاء بچه های نامشروع زر و زور و تزویر را واسه ی هدیه به فرزندان مقاومت بر روی خود به یادگار گذاشته بودند گذشت و رفت . پاهای دختر پنج ساله و پسر شش ساله قدرت و نیروی دویدن پا به پای پدر را نداشتند و پیش می‌آمد که خالد دوان دوان بود و آن دو بر روی تکه‌های تیز آجر و شیشه و آهن کشیده می‌شدند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اینجا امن نیست تماس بگیرید

دانلود کتاب اینجا امن نیست