ماهنامه فکاهیون که در ابتدا با نام توفقیون چاپ شد نشریه ای در قالب طنز و کاریکاتور بوده است که در دهه شصت تا اواخر دهه به چاپ رسید. که سردبیری این ماهنامه ابولقاسم صادقی است.این مجله شاید به گونه ای ادامه رو توفیق بود و حتی در ابتدا قدی قصد تقلید داشت.و بصورت کتاب فکاهیون و سالنامه فکاهیون چاپ گردید.دوستان برای خرید مجله فکاهیون بصورت اورجینال تماس بگیرید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید


 

 

 

 

 

دانلود مجله فکاهیون