درباره مجله سروش باید اینطور بنویسم که برخی مجه سروش قدیمی که مربوط به دهه بیست است را با مجله با همین عنوان پس از انقلاب را یکی اشتباه می دانند.این دو مجله کاملا متفاوت با محتوایی خاص هستن.ما در سایت خود مجله سروش چاپ دهه بیسا را موجود داریم که فعلا نسخه ای را برای نظر و پسند شما قرار می دهیمکه در صورت تمایل شما نسخه های بیشتری برای عرضه تقدیم می گردد

 

 

دانلود مجله سروش

 شما را به بازدید از قفسه مجلات قدیمی برای خرید اینترنتی دعوت می کنم