یکی از مجله های قدیمی که کم لطفی بسیار بر آ شده است مجله آسیا است.این مجله که حدود سه دهه چاپ گردید یکی از مجلات ادبی اجتماعی هنری دهه سی و چهل و پنجاه است. ما در آرشیو خود از مجله آسیا بصورت  کامل صحافی شده موجود داریم و تعدادی نیز تک شماره مجله آسیا برای فروش موجود است. و در ادامه مطلب لینک یک نمونه از مجله آسیا قرار داده شده که برای دانلود مجله آسیا می توانید اقدام نمایید که در صورت  پسند شما تعداد شماره های بیشتری قرار داده خواهد شد

 

دانلود مجله آسیای جوان

در صورت تمایل به خرید مجله آسیای با شماره 09125343644 تماس حاصل فرمایید