کتاب کلان شهر که توسط گئورگ زیمل نوشته شده است.که دارای هشت صفحه می باشد. گئورگ زیمل یکی از جامعه‌شناسان معروف آلمانی و اندیشمند و فلسفه دان نوکانتی می باشد که از پیش‌گامان جامعه‌شناسی به حساب می آید. او به وجود آورنده ی مکتبی در جامعه‌شناسی به اسم جامعه‌شناسی صوری می باشد و اعتقاد دارد می بایست که کارها و اعمال اجتماعی را خالی از مضمون و مفهوم مورد تحقیق و پژوهش قرار داد و به شکل ها و صورت‌های عوامل اجتماعی ارزش قاعل شد و اهمیت فراوان داد.زیمل زیادتر به سبب یک مقاله نگار ماهر و حاذق شناخته شده است. مقالات زیادی از او وجود دارد و بر جای مانده که بسیار کمی از آنها به زبان انگلیسی و اندک و مقدار خیلی کمی به فارسی برگردانده شده است. فلسفه ی پول کلانشهر و زندگی اندیشه درمورد اختلافات اجتماعی پیش قدمی بر علم اخلاق می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلان شهر تماس بگیرید.

دانلود کتاب کلان شهر