.کتاب آواره و سایه اش به نوشته فریدریش نیچه است.او یکی از دانشمندان و شاعر و آهنگساز و فیلولوژیست کلاسیک بزرگ آلمانی بود.از معروفترین اعتقادات او نقد فرهنگ و دین و اندیشه و فلسفه حال حاضر بر بنای پرسش های بنیادینی درمورد بنیان اهمیت ها و اخلاق بوده‌ می باشد. اثرهای نگاشته شده به دست او سبک تازه‌ای در زبان آلمانی به حساب می آید. اثرهایی خیلی عمیق و پر از تلخیص و متصل بر اندیشه های انقلابی که نیچه خود شیوه نوشتاری خود را گزین گویی‌ها اسم داده است.یکی از گفته های او این است که اگر یکی از هدفهای پروردگار علاقه و عشق ورزیدن بود نخستین کاری که او می نمود چشم پوشی از قضاوت و دادرسی بود. برای آنکه یک دادرسی و قضاوت هیچ رابطه ای به محبت و عشق ورزی نخواهد داشت.این مقارنت به هر صورت به نفع من بود برای آنکه در تمامی روزهای کودکی روز تولد من با جشنی عمومی همراه بود.پدر فریدریش از کشیشان لوتری بود و اجداد مادری او همچنان تمامی کشیش بودند. فریدریش نیچه نخستین ثمره ازدواج آنها بود. آنها دو فرزند دیگر همچنان به دنیا می‌آورند. برای خرید کتاب آواره و سایه اش به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آواره و سایه اش