دانلود کتاب تماما مخصوص اثر عباس معروفی

 

کتاب تماما مخصوص که توسط نویسنده ایرانی یعنی عباس معروفی نوشته شده است .نوشته از زبان شخصی به اسم عباس که از کشور رفته است و تنهایی در برلین زندگی می نماید تعریف می شود.در حوزه عمومیِ عرفی هم اکنون مردم به کمک خرد عملی مسائل خود را حل می نمایند . میان عبور از اندیشه ی عملی در قلمرو حقیت و ورود به فانتزی که به مفهوم رهایی از منطق می باشد ارتباط بسیار نزدیکی وجود داشته است. از خرد ناب نمی شود به صورتی طبیعی به قلمرو تخیل داخل شد. به کمک خرد عملی است که راوی از فضای پیش مدرنیته‌ای به فضایی پسامدرنیته ای انتقال پیدا می کند. و پدیده‌ تبعید را با نرمی به حقیقت و خیال پیوند می‌دهد.هرچه مرز واقعیت و خیال نازک‌تر می‌شود، رهایی رمان از خرد ناب بیشتر می‌شود و امکان عمل‌کرد خرد عملی در رویدادها به آزادی در حوزه رمان نیروی بیشتری می‌دهد. فردی که دچار نوعی تنهایی و سردرگمی شده است .چیزی واسه ی ارامش دادن به او و تغییر احساس سردرگمی و حس رضایت از زندگی واسه ی این فرد وجود ندارد در حقیقت گفتگوهای درونی و رویدادهای زندگیش را این شخص در زمان چند ماه از زبان خود می گوید می شنوید. برای خرید کتاب تماما مخصوص به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تماما مخصوص