کتاب سرمایه نوشته کارل مارکس می باشد. کارل هاینریش مارکس متولد شده در پنج ماه مه سال هزار و هشتصد و هجده داخل تریر پروس می باشد.او یکی از اندیشمندان انقلابی و فیلسوف و جامعه‌شناس و تاریخ‌دان و اقتصاددان آلمانی و از متاثر ترین دانشمندان همه ی دوره ها و اعصار است. او به همراه فردریش انگلس و مانیفست کمونیست در سال هزار و هشتصد و چهل و هشت که معروفترین رساله تاریخ جنبش سوسیالیستی بوده است را به انتشار می رساند. مارکس همانند نویسنده سرمایه اساسی و اصلی ترین اثر این جنبش است. این آثار به همراه برخی دیگر از تالیفات او و انگلس پایه گذار و جوهره مهم و اصلی اندیشه ی مارکسیسم را به وجود می آورند . تاریخ همه جامعه تا کنون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است .از جمله معروفترین جملات مارکس درمورد تاریخ می باشد که در خط اول مانیفست کمونیست خلاصه گشته است.مارکس در اخر در چهارده مارس هزار و هشتصد و هشتاد و سه داخل لندن چشم بر دنیا می بندد و دار فانی را وداع می گوید. برای خرید کتاب سرمایه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سرمایه