کتاب فلسفه علم که توسط سمیر اکاشا نوشته شده است.که دارای دویست و نوزده صفحه می باشد.اثر فلسفه علم نگاشته شده به دست سمیر اکاشا مقدمه اى بسیار کوتاه بر فلسفه علم معاصر می باشد که موضوع های مهم و اساسی این شاخه از فلسفه را شامل می شود و کوشش کرده است تا سؤالات موجود در اطراف و پیرامون علم و امّا و اگرهاى آن را جواب دهد.در میان اثرهایی که در خصوص مبانى فلسفه علم نوشته شده است اثر اکاشا کاری درخور تأمل می باشد. سمیر اکاشا مدرس فلسفه داخل دانشگاه یورک کانادا بوده است. از او نوشته ها و نمونه های جمع آوری شده از مقالاتى در حوزه فلسفه علم و فلسفه زیست شناسى و شناخت شناسى در مجلات فلسفى به انتشار رسیده است. او با سابقه ی درس دادن داخل دانشگاه ملى مکزیکو را همچنان دارد. اکاشا در این اثر مبانى فلسفه علم را برگرفته و تشکیل شده بر هفت قسمت طرح نموده است.که از جمله علم چیست و استدلال علمى و تبیین علم و رئالیسم و ضدرئالیسم و تحول علمى و انقلاب علمى و مسائل فلسفى فیزیک و زیست شناسى و روان شناسى و علم و منتقدانش می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فلسفه علم تماس بگیرید.

دانلود کتاب فلسفه علم