کتاب تساهل و تسامح که توسط محمد تقی اسلامی نوشته شده است.که دارای شصت و نه صفحه می باشد.مسائل تساهل و تسامح که به معنی و مفهوم عدم دخالت نسبت به اعمال و اعتقادات پسندیده نشده به کار خواهد رفت و از اساسی ترین سوالات آدم شناختی می باشد که بعضی به سبب وجود تنوع و اختلاف بسیار زیاد بین آدمها و به آن روی آورده اند.در اصطلاح و تساهل و تسامح به مفهوم فقدان مداخله و باز داشتن یا اجازه دادن از طرف قصد و آگاهى به موجب اعمال و عقیده هایی می باشد که مورد دریافت و پسند فرد نباشد.آدم همواره با بسیاری از سوالات ذهنی و چالش‌های رفتاری روبرو می باشد که اندیشه او فقط قدرت حل نمودن برخی از آنها را داشته و در خیلی از آنها اسیر غرایز و خواسته‌ها و تلقین‌ها و ده‌ها عامل روانی و اجتماعی می باشد. نکات قابل دقت این می باشد که هر یک از این جوابات و رفتارات در سعادت و کمال آدمی اثر گذار هستند و بعد ارزش‌گذاری معرفت و رفتار و ضرورت غیر قابل انکاری می باشد که احتیاج به ملاک‌ها و معیارهای معرفت شناختی و اخلاقی را مستحکم خواهند ساخت.قسمت عمده این سوالات به حوزه انسان شناسی ارتباط دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تساهل و تسامح تماس بگیرید.

دانلود کتاب تساهل و تسامح