کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام که توسط حنا فاخوری نوشته و ترجمه ی عبدالمحمد آیتی است.که دارای هشتصد و سی و چهار صفحه می باشد.اثر فوق از جمله اثرهای کاربردی می باشد که هر تحقیق کننده و دانشجوی حوزه فلسفه اسلامی ناچار می باشد که واسه ی فهمیدن و آگاه شدن و تکمیل متون خود به آن رجوع نماید.اثر فوق تاریخ فلسفه در جهان اسلام یکی از نوشته های با ارزش در حوزه علم و دانش است. این اثر واسه اندیشمندان و فلاسفه علل خصوص دانشجویانی که متصل با معنی و مفهوم فلسفی روبرو شدند و کاربرد بسیار دارند.یکی از خصوصیات بسیار بارز این اثر مختصر بودن معانی و مفهوم های زیاد و بزرگ آن می باشد .جمع آوری کردن معانی همانند فلسفه شرق و فلسفه غرب و تصوف و اثرات متقابل تفکرات اسلامی و یونانی با تمام بعدهای و زاویه هایشان کار خیلی دشوار و در عین حال مفیدی است. برای خرید کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام