کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران که توسط جلال آل احمد نوشته شده است.که دارای چهارصد و نود و پنج صفحه می باشد.نمیفهمم که با این تعبیر روشنفکر چه می بایست بکند. و بدتر از آن اینکه با خود او.با این نام و مسمایی که از صدر مشروطیت تا حال حاضر بیخ ریش زبان فارسی و به صورت ناچار به سرگذشت فارسی‌زبانان بسته می باشد. نه مرز و حصری داشته و نه ویژگی و نه تکلیفش روشن است و نه قدیمش و نه حال و آینده اش. آخر این روشنفکر به چه مفهوم است و یعنی چه.روشنفکر چه کسی می باشد. در کدام یک از مدرّج جا خواهد گرفت و این مدرج فرهنگی یا سیاسی و یا اجتماعی می باشد.امید دارم که پاسخ تمام این سوالات را در این دفتر پیدا کنید هر اندازه که به طور طرحی یا پیشنهادی باشد. اگر پیدا نکردید اکنون غمی نمی باشد برای آنکه آخرین ادعای این اثر و صاحبش این بوده که طرح کننده سؤالاتی باشد که برشمردم. برای خرید کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران