دانلود کتاب هستی و نیستی اثر ژان پل سارتر

کتاب هستی و نیستی که توسط ژان پل سارتر نوشته و ترجمه آن با عنایت الله شکیباپور انجام شده است.که دارای چهارصد و بیست و چهار صفحه می باشد.نوشته ی هستی و نیستی رساله‌ای درمورد هستی ‌شناسی می باشد که از نظر و دید خیلی از اندیشمندان و فلاسفه و نقدکنندگان اساسی ترین کار فلسفی سارتر بوده است. بعضی آن را یکی از مشهورترین و بهترترین اثرهای فلسفی سده بیستم دانسته‌اند. آندره گرز به طور صحیح گفته که اثر سارتر اهدافی جدید در مقابل داشت که حتی پدیدارشناسی آلمانی همچنان به آن بی دقت مانده بود. سارتر خواسته بود پدیدارشناسی حقیقت بخصوص آگاهی را بیان نماید. این نوشته اثر گرفته از آثار هستی و زمان بوده است.فهم فلسفه سارتر با سخت نویسی‌های او در بادی امر کار بسیار سختی است برای آنکه سارتر همچنان مثل سایر فلاسفه همزمان خود فلسفه پیشین را در خود هضم نموده و از نمونه های جمع شده از آنچه نظارت کرده و شنیده بود را ضمن آن که واسه ی خویش نظریه خاصی داشت فلسفه تازه و نوینی به اسم هستی و نیستی به وجود آورده که بنا به اعتقاد او پایه ی همه ی مقوله‌های عالم هستی است. برای خرید کتاب هستی و نیستی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هستی و نیستی