کتاب جادوی طبیعت که توسط ریچارد داوکینز نوشته و مترجم آن پدرام رحیمی است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد.نوشته ی جادوی طبیعت نمونه جمع آوری شده از تفکرات عاقلانه و پرتوهایی شگفت‌انگیز از درستی و واقعیت می باشد که بزرگترین پدیده طبیعی یعنی به وجود آمدن موجودات زنده را شرح می‌دهد.این اثر تنها یک راهنما با تصاویر واسه ی شرح متون در هم پیچیده علمی به صورتی ساده نمی باشد. بلکه محرکی هم واسه ی فکر کردن مثل اندیشمندان است.این کتاب گنجینه‌ای ارزشمند می باشد واسه ی هر فردی که خواهان این است که از کار جهان سر در بیاورد و مطالبی را بفهمد. راهنمایی تصویری واسه ی پرده برداشتن از اسرار بزرگ داخل دنیای اطراف ما است.او این دفعه در حرکتی متفاوت با همراه نمودن هنرمند مورد تشویق دِیو مک کین با روشنگریهای علمی خویش در مسیر خلق اثری تصویری واسه ی همه ی سنین قدرت نمایی کرده است.جنبه های بخصوص و جادویی در طبیعت که تا حال حاضر حرفی از آنها زده نشده اما از همه ی جادوهای ذهنی و افسانه های گفته شده عجیب تر هستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جادوی طبیعت تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب جادوی طبیعت