کتاب فلسفه و اهداف ازدواج که توسط محمود یزدانی نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد.آیا فلسفه ازدواج تنها ارضا نمودن احتیاجات جنسی آدمی می باشد .آیا اگر احتیاجات جنسی نباشد ازدواج نمودن معنایی نخواهد داشت و اگر اهداف ازدواج تنها همین می باشد که بعد از این تمام سفارشات پیامبر اسلام صل الله علیه درباره ی ازدواج و اجرا کردن سنت اسلام واسه ی چه چیزی می باشد.بی تردید فقط قسمت بسیار کمی از ازدواج را تأمین کردن احتیاجات جنسی تشکیل خواهد داد و قسمت بسیار عمده آن را رسیدن و به تکامل و پیشرفت و بقای نسل آدمی تشکیل داده است.دین مبین اسلام به کانون خانواده بهای بسیاری داده است و ازدواج را یک نوع مصونیت واسه ی مرد و زن دانسته به صورتی که فرموده است ایمان آدمی کامل نخواهد شد مگر با ازدواج نمودن. ولی این ازدواج اگر با آگاهی و روشن بینی صورت نگیرد امکان دارد عاقبت سوئی واسه ی هر دو طرف به همراه داشته باشد.در این اثر به صورت مختصر با فلسفه و اهداف ازدواج آشنا می شوید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فلسفه و اهداف ازدواج تماس بگیرید.

دانلود کتاب فلسفه و اهداف ازدواج