کتاب هنر استدلال که توسط دیوید کلی نوشته و با ترجمه امیر غلامی انجام شده است.که دارای یازده صفحه می باشد.اثر فوق با جلد شومیز منتشر شده است. هنر استدلال نوشته ای شگفت انگیزی می باشد درمورد مهارت تفکر و اندیشه است . این کتاب واسه ی زمان های منطق و تفکرات انتقادی نوشته شده است.ترجمه کننده ی این اثر پیش از آغاز صحبت ها و بحث های آن مقدمه ای ذکر کرده است که دانش آموز ایرانی در طول زمان تحصیل خویش از کلاس اول دبستان تا آخر و به پایان رساندن دانشگاه مطالب زیادی یاد می گیرند که هیچ وقت به کارشان نمی آیند.واسه ی نمونه به زیادی درسهای عمومی بدون ارتبا و بیهوده و بی مایه ای دقت نمایید که نظام آموزشی ایدئولوژیک حاکم داخل دانشگاه ها به خورد دانشجوها داده و از مهارت های اصولی و عام زندگی و پژوهش و بررسی اندیشه انتقادی است که در خیلی از دانشگاه های کشورهای غربی به طور یک درس عمومی ارائه داده می شود و در این زمانه به آموزش و بسط مهارت های استدلال و اندیشه های منطقی و اندیشه انتقادی پرداخته است. برای خرید کتاب هنر استدلال به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هنر استدلال