کتاب فلسفه نوین که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد.تفکرات آدمی در مسیر و طول تاریخ بشر دگرگونی های مختلفی را به همراه خویش داشته که ساختار و شاخص ترین آن به وجود آمدن فلسفه و برداشت و دنیا بینی بشریت از شگفتی ها و پدیده های هستی بوده است. از در هم پیچیدگی این تفکرات می شود در فلسفه جهان اسلام دید که فراوانی اشخاص و اندیشه های گوناگون و متفاوت داشته از هم و مکتب ها و زمانه های مختلف آن چشم گیر می باشد. نوشتار فوق به تحقیق تفکرات نو ظهور از این سلسله پرداخته است که بعد از مکتب نو صدراییان که به احیای مکتب فلسفی ملاصدرا پرداخته است .با تحلیلات و انتقادات این مکتب داده های گوناگونی را با تکیه دادن بر اندیشه خردگرا و شهود خردپذیر و نفی تفکرات خردستیز ارایه کرده و در این بین فقط در صدد ارائه مبانی تازه این مکتب می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فلسفه نوین تماس بگیرید.

دانلود کتاب فلسفه نوین