کتاب افلاطون نوشته کارل بورمان می باشد و توسط محمدحسن لطفی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات طرح نو چاپ گشته است.این کتاب از مجموعه بنیانگذاران فرهنگ امروز می باشد. فلسفه را می بایست با افلاطون شروع نمود برای آنکه که به قول کارل یاسپرس یکی از فیلسوفان کشور آلمان افلاطون پایه گذار آن چیزی بوده که واسه ی اولین دفعه از دوران او فلسفه به معنی راستین کلمه نامیده شد و سخن وایتهد دانشمند انگلیسی که گفته است هر فلسفه‌ای که بعد از افلاطون نمایان گشته حاشیه‌ای بوده بر فلسفه افلاطون و سخن با معنی و مفهومی است. شیرینی و شادابی و افسون گفت و گوهای او حتی مطالعه کننده ی مبتدی را آنگونه جذب می‌کند که رساله‌ای را که خواندن شروع نموده است تا آخر نبرد از دست نمی‌کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افلاطون تماس بگیرید.

افلاطون

دانلود کتاب افلاطون