کتاب سارتر که به دست فیلیپ تادی نگاشته و توسط روزبه معادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و دو صفحه است.ژان پل سارتر را بعضی از تاریخ دانان مشهور فرانسوی قرن بیستم میلادی و همچنان پس از ژنرال دوگل دانسته اند . در فاصله سال های بعد از جنگ جهانی دوم تا فوت او یعنی از سال هزار و نهصد و چهل و پنج تا سال هزار و نهصد و هشتاد سارتر به طور مسلم مشهورترین نگارنده ی فرانسه و شناخته شده ترین فیلسوف زنده این کشور بوده است.اثر فوق از طریق مروری بر اساسی ترین نگاشته های سارتر گام نخستی می باشد که واسه ی آشنا گشتن با نمایشنامه های او یعنی دست های آلوده و زندانیان آلتونا و اتاق بسته و همچنان انتقاداتی ادبی درباره ی رمبو و فلوبر. در این اثر شرح نسبتا مفصلی از معانی پایه گذار نظرات جهانشمول یعنی اگزیستانسیالیسم ارائه شده است و به خصوص به تفکرات او درمورد آزادی دقت می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سارتر تماس بگیرید.

سارتر

دانلود کتاب سارتر