کتاب کانت که به دست کریستوفر وانت نگاشته و توسط حمیدرضا ابک ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و هفت صفحه است. امانوئل کانت فیلسوف بسیار مشهور دوره ی روشنگری را تاسیس کرده که فلسفه ی نوین غرب به حساب می‌آورند. همه ی فلاسفه معروف که بعد از او آمدند به طور عمیق وامدار کوشش او واسه ی تعیین مقدار علم بشری به منزله یکی از موضوعات اصیل جست و جوی فلسفی بوده اند . و هم اکنون فُرمالیسم ساختارمند تفکرات او موجب شده که او به شخصیتی بحث‌انگیز در تاریخ فلسفه مبدل گردد. تاریخی که او خویش را در شکل دادن آن سهیم دانسته است.اثر فوق گام اولی است واسه ی شناخت کانت از طریق تأکید بر سه نوشته مشهور او که به ترتیب نقد عقل محض و نقد عقل عملی و نقد داوری می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کانت تماس بگیرید.

کانت

دانلود کتاب کانت