کتاب دکارت نوشته دیو رابینسون می باشد و توسط مهدی شکیبانیا ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و شش صفحه است.رنه دکارت پدر فلسفه نوین و هندسه تحلیلی و فردی که فلسفه را از خواب سنگین قرون وسطی خود بیدار نمود. دکارت را به طور عمومی به منزله فیلسوفی می شناسند که آماده تشکیک در تمام چیز و همچنان در وجود خودش بود. خیلی همچنان او را به واسطه جمله معروف او فکر میکنم پس هستم می شناسند و به یاد خواهند آورد.حتی اگر کمتر فردی به درستی بداند که مفهوم این جمله چه چیزی است . با خواندن این اثر خواننده خواهد فهمید که چرا دکارت را پدر فلسفه مدرن نام داده اند و سوالاتی که فکر او را به خویش مشغول نموده بود کدام هستند . خواندن اثر فوق گام نخستی است در جهانی که دکارت مورد پرسش قرار داده و هم چنان روایت نمایانی از سهم دکارت در علوم و ریاضیات و فلسفه فکر دارد. برای خرید کتاب دکارت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دکارت

دانلود کتاب دکارت