کتاب آشنایی با دکارت که به دست پل استراترن نگاشته و توسط هومن اعرابی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد شصت و دو صفحه است. رنه دکارت را به عنوان پدر فلسفه مدرن و هندسه تحلیلی می شناسند .فردی که فلسفه را از رویای سنگین قرون وسطی اش بیدار نموده و در سال هزار و پانصد و نود و شش داخل خانواده ای از نجبای تورن داخل کشور فرانسه متولد شده است. او داخل مدرسه ی یسوعیان به درس خویش ادامه داد . داخل این مدرسه بود که توضیحات و تفاسیر نوشته های ارسطو و ریاضیات و جبر را یاد گرفت. در شانزده سالگی مدرسه را ول نمود و به پاریس سفر کرد . و واسه ی نخستین دفعه خویش را در گرداب زندگی رها کرد. رنه دکارت داخل مجالس مهمانی رقص و قمار شرکت می نمود و در قمار اکثرا می برد و برد او آنگونه که دوستانش ذکر نموده اند به موجب آن بود که بازی خویش را بر پایه ریاضیات به پیش می برد نه بر پایه ی قانونهای شانس. برای خرید کتاب آشنایی با دکارت به لینک موجود مراجعه نمایید.

آشنایی با دکارت

دانلود کتاب آشنایی با دکارت