کتاب آشنایی با ارسطو که به دست پل استراترن نگاشته و توسط شهرام حمزه ای ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتاد و چهار صفحه است.ارسطو یکی از سرشناسترین دانشمندان جهان است. در تمامی تاریخ فلسفه گذشته از افلاطون و کانت شاید هیچ فرد عمق و پهنای تفکرات او را نداشته باشد .از بیست و چهار قرن تا حال حاضر اثرات او در اندیشمندان و فلاسفه ی جهان بیرون از اندازه و حساب و بسا بدون مثال بوده است. اندیشمندان ایرانی حتی قبل از اسلام و پیش از ترویج زبان عربی از او اثر گرفته بوده‌اند. ارسطو شاید نخستین و بزرگترین دانشمند کامل الاطراف بود چنان که معروف است او درمورد تمام چیز از صورت گوش ماهی ها گرفته تا نازایی از تاملات نظری درمورد روح گرفته تا هواشناسی و شعر و هنر و حتی درمورد تعبیر خواب مطالبی نوشته است. برای خرید کتاب آشنایی با ارسطو به لینک موجود مراجعه نمایید.

آشنایی با ارسطو

دانلود کتاب آشنایی با ارسطو