کتاب آشنایی با جان استوارت میل نوشته پل استراترن می باشد و توسط کاظم فیروزمند ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد شصت و هشت صفحه است. جان استوارت میل یکی از فلاسفه و اندیشمندان انگلیسی قرن نوزدهم می باشد. او گذشته از آن که نگارنده بود در خصوص منطق و نظریات شناخت و اخلاق و اقتصاد همچنان قلم زده و فردی فعال در عرصه سیاست به حساب می‌آمد. او زمانی بسیار زیاد کارمند کمپانی هند شرقی و چندی هم رئیس آن بود. در دهه هزار و هشتصد و شصت او نماینده مجلس عوام در پارلمان بریتانیا شد و برای دفاع از سیاست لیبرال در مسائل قانونگذاری و آموزشی تلاش های زیادی کرد . نگاشته های سیاسی میل حول مساله های ارتباط داشته به حقوق و آزادی‌های سیاسی و حکومت پارلمانی و جایگاه و پایگاه زنها در اجتماع بوده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با جان استوارت میل تماس بگیرید.

آشنایی با جان استوارت میل

دانلود کتاب آشنایی با جان استوارت میل